In urma dezbaterilor ce au avut loc in cadrul Conferintei Nationale dedicate autoreglementarii activitatilor ONG din Romania[1] continutul Codului de conduita este urmatorul:

 

Codul de conduita al organizatiilor neguvernamentale non profit din Romania

 

 

Terminologia folosita:

·                    Domenii (de ex: conducere) reprezinta aspecte relevante din functionarea unei organizatii ce urmeaza sa fie evaluate.

·                    Criterii specifice (fiecarui domeniu in parte). Sunt elemente pe baza carora se face evaluarea domeniilor (de exemplu, un criteriu pentru domeniul “conducere” este activitatea consiliului de conducere).

·                    Indicatorii de stare exprima nivelul de dezvoltare la care se afla organizatia pentru un criteriu (in cazul exemplului nostru, citiva dintre indicatorii de stare ar putea fi: consiliul este complet separat de executiv, membrii consiliul director nu sunt remunerati pentru activitatea lor in aceasta calitate, durata unui mandat si numarul maxim de mandate consecutive sunt sunt limitate si stabilite prin statut, etc.)

 

Principii care stau la baza codului de conduita ONG:

 

·                    minima reglementare necesara. Prevederile codului sunt definitorii pentru un comportament organizational ce intruneste la nivelul minim acceptabil caracteristicile unui model de buna practica reprezentativ in raport cu cultura asociativa din Romania

·                    universalitatea subiectilor. Codul este aplicabil oricarei organizatii neguvernamentale, indiferent de pozitionarea ei in tipologia juridica din Romania[2]

·                    generalitatea activitatilor reglementate. Codul contine reglementari aplicabile oricarui domeniu de activitate al organizatiilor neguvernamentale,

·                    solidaritate asociativa. Organizatiile membre ale coalitiei sunt solidare in jurul unui model de buna practica pe care il promoveaza si implementeaza

 

Nota:

In urma dezbaterilor de la a doua Conferinţă din data de 28 octombrie 2010 s-au stabilit doua categorii de criterii: prima cu caracter obligatoriu (nemarcate in text) si o a doua categorie cu caracter recomandat (marcate in text cu *).

DOMENIUL

I. Conducerea organizatiei[3]

 

INDICATORI

CRITERIUL:

Structura consiliului de conducere[4]

 

Nu mai mult de o persoana sau cel mult 10% dintre membrii consiliului ocupa in cadrul executivului o pozitie mentionata in organigrama organizatiei

 

CRITERIUL:

Modul de functionare al consiliului de conducere

Procedura de adoptare a deciziei asigura independenta organizatiei fata de orice alta organizatie, publica sau privata.

Atributiile consiliului sunt complet separate de cele ale executivului.

Membrii consiliului director nu sunt remunerati pentru activitatea lor in aceasta calitate

Procedura de numire a membrilor consiliului este stabilita prin statut.

Durata mandatului este limitata si stabilita prin statut.*

Numarul de mandate consecutive este limitat si stabilit prin statut.*

Consiliul se intruneste in plen cel putin de doua ori pe an.

CRITERIUL:

Responsabilitatile consiliului de conducere

 

 

Consiliul are responsabilitatea planificarii strategice a organizatiei si a evaluarii periodice a implementarii sale.

Consiliul stabileste, monitorizeaza si evalueaza indicatorii de performanta ai organizatiei.

Consiliul adopta planul de actiune, organigrama si bugetul organizatiei, respectiv, raportul anual si bilantul (in cazul asociatiilor, Adunarea Generala)

Consiliul are responsabilitatea definirii modului de functionare al organizatiei prin adoptarea de reglementari specifice[5].

 

CRITERIUL:

Respectarea reglementarilor legale

Functionarea consiliului se face cu respectarea normelor legale.

DOMENIUL

II. Management

 

CRITERIUL:

Organizare

Exista cel putin un document[6] ce contine reglementari interne privind functionarea organizatiei.

Structura organizatiei si raporturile ierarhice intre elementele[7] acesteia sunt reprezentate printr-o organigrama.

Personalul organizatiei ce isi desfasoara activitatea la nivelul aceleiasi unitati operationale se reuneste cel putin o data pe luna pentru planficarea activitatilor urmatoare.

CRITERIUL:

Managementul informatiei

Exista un sistem de management al informatiei, descris intr-un document si utilizat de catre organizatie.

DOMENIUL

III. Resurse umane

 

CRITERIUL:

Politica de personal

Politica de personal a organizatiei este definita intr-o forma scrisa, atit in ceea ce priveste voluntarii[8], cit si personalul platit.

CRITERIUL:

Respectarea reglementarilor legale

Conditiile de lucru indeplinesc normele legale.

CRITERIUL:

Evaluarea personalului

Activitatea personalului este definita prin fise de post individuale.

Activitatea personalului este evaluata cel putin o data pe an.

DOMENIUL

IV. Financiar

 

CRITERIUL:

Politica financiara

Exista cel putin un document[9] ce contine reglementari interne privind aspecte financiar-contabile ale activitatii organizatiei.

Exista reglementari interne scrise privind atragerea, utilizarea si raportarea resurselor materiale si financiare utilizate.

CRITERIUL:

Respectarea reglementarilor legale

Taxele si impozitele sunt platite integral si la timp

CRITERIUL:

Finantare

Organizatia are cel putin doua surse de finantare[10] si acestea sunt de natura diferita.

CRITERIUL:

Controlul financiar

Exista un buget si un bilant anual al organizatiei

Exista o procedura scrisa de control financiar intern.

DOMENIUL

V. Activitati[11]

 

CRITERIUL:

Compatibilitatea cu strategia

Activitatile desfasurate trebuie sa corespunda cu misiunea si directiile strategice de actiune ale organizatiei.

CRITERIUL:

Satisfactia beneficiarilor

Exista proceduri scrise de evaluare a satisfactiei beneficiarilor si ele sunt utilizate cel putin o data pe an.

CRITERIUL:

Respectarea reglementarilor specifice

Desfasurarea activitatilor organizatiei se face cu respectarea:

·                    normelor interne

·                    normelor legale (inclusiv, obtinerea de acreditari, certificari specifice pentru domeniul de activitate al organizatiei).

CRITERIUL:

Parteneriat

In ultimul an, organizatia a desfasurat, cel putin o data, activitati in parteneriat[12]

 

DOMENIUL

VI. Relatii publice

 

CRITERIUL:

Vizibilitate

Documentele ce definesc functionarea organizatiei sunt publice

Raportul anual, incluzind activitatile si raportul financiar aferent, este disponibil publicului in forma scrisa[13]

Lista membrilor consiliului de conducere si cea cu personalul sunt publice si actualizate

Lista partenerilor institutionali ai organizatiei este publica si actualizata.

CRITERIUL:

Partizanat politic

Organizatia nu sprijina formatiuni politice[14] sau candidati

CRITERIUL:

Solidaritate asociativa

 

Organizatia si-a manifestat solidaritatea asociativa pe durata ultimelor 12 luni prin participarea la cel putin o activitate[15] initiata de catre o alte organizatie.

 

 

 

 [1]Bucuresti, 7 Martie 2007

[2] din punct de vedere juridic, in Romania exista asociatii, fundatii si federatii

[3] sau guvernare (governance in engleza)

[4] sau consiliul director

[5] ROF, ROI, cod de conduita, etc

[6] regulament, manual de proceduri, etc

[7] departamente, birouri, etc

[8] program de voluntariat

[9] regulament financiar, manual de proceduri financiare, etc. Poate sa apara si ca o sectiune in documentul mentionat la punctul 5 de mai sus

[10] cotizatii, donatii, sponsorizari, directionare impozit 2%, finantari nerambursabile, vinzari de produse si servicii, etc

[11] inclusiv, servicii si activitati de advocacy

[12] Intr-o varianta extensiva, parteneriatul acopera o larga varietate de relatii institutionale. In intelesul acestui text, parteneriatul este definit ca modalitate formala sau informala de a desfasura activitati de catre doi sau mai multi parteneri, indiferent de natura lor publica sau privata. Activitatile trebuie sa fie orientate catre obiective clar definite si sa fie desfasurate conform unui calendar de implementare, pe baza de resurse puse in comun si cu implicarea tuturor partenerilor in procesul de decizie operationala. In raport cu cele aratate mai sus, DOAR alocarea de resurse (financiare, materiale, informationale, umane...) nu este considerata ca fiind parteneriat daca nu respecta implicarea partenerilor in procesul de decizie (cum ar fi alocarea de granturi, de sedii, voluntariatul, etc)   

[13] recomandabil si pe Internet

[14] partide, aliante, etc.

[15] forum local, judetean, national sau sectorial  ONG; campanie de advocacy, etc.